Åbo Juniorhandelskammare rf. söker nya medlemmar. Ansökningstiden utgår 31 Augusti 2015. Specifika ansökningsinstruktioner hittas på föreningens webbsida www.jciturku.com.

Medlemskap i Åbo Juniorhandelskammare kan sökas av personer med juniorhandelskammarintresse, främst födda mellan åren 1979-1986. Beslutsfattare, chefs position, alternativt krävande specialistuppgifter eller annan motsvarande position prioriteras. Den sökande bör bo eller arbeta i Åbo. Åbo Juniorhandelskammare önskar att den sökande äger stort intresse och engagemang för aktivt föreningsliv.

Åbo Juniorhandelskammare fungerar som en utvecklings- och skolningsorganisation för aktiva personer, representerade antigen den privata- eller offentliga sektorn. Juniorhandelskammarverksamheten har en positiv inverkan på samhället genom att utveckla unga individers ledarkunskaper, företagsamhet och internationell samverkan. Juniorhandelskammar – verksamheten är till för alla under 40 – år fyllda, som känner för att såväl utveckla, som utbilda sig själva. Stort medlemsantal i Finland, samt internationell verksamhet möjliggör förkovrande av eget kontaktnätverk. Åbo Juniorhandelskammare, med hemort i Åbo, samt Åbo med omnejd som aktivitetsområde, är medlem av den nationella centralorganisationen Finska Juniorhandelskammaren rf. Centralorganisationen är i sin tur medlemsorganisation i den internationella takorganisationen Junior Chamber International Inc.

Det pågående årets viktigaste projekt för Åbo Juniorhandelskammare har varit Pop-up Turku, vars målsättning har varit att uppnå ett livskraftigare centrum (www.popupturku.com). Projektet fortsätter under året.

Ansökan om medlemskap i Åbo Juniorhandelskammare sker genom ifyllande av ansökningsblankett som hittas på föreningens webbsida. Ifylld blankett skickas åt medlemsvalutskottets ordförande senast 31.8.2015. Nya medlemmar för 2016 väljs på medlemsvalmötet i oktober 2015. Två medlemmar, eller senatorer, skall rekommendera den sökande. Namn på medlemmar och senatorer hittas i medlemsregistret på föreningens webbsida. Ifall den sökande inte hittar passande personer ur medlemsregistret, kan den sökande vara i kontakt med ordförande för Åbo Juniorhandelskammare, Janne Puurunen eller ordförande för medlemsvalutskottet Jaakko Saari.

Tilläggsinformation om Åbo Juniorhandelskammare, dess verksamhet samt medlemsansökan hittas på www.jciturku.com

Tilläggsinformation:
Ordförande Janne Puurunen, tel 044 700 5602
Ordförande för medlemsvalutskottet Jaakko Saari, tel 040 519 0761

Jäsenhaku 2015