Eurooppasäätiö sulautuu Turun Yliopistosäätiöön. Samalla perustetaan Eurooppa-rahaston hoitokunta, johon Turun Nuorkauppakamari saa oikeuden nimetä kaksi vaihtuvaa jäsentä säätiön ohjesäännön mukaisesti.

Eurooppasäätiö on edistänyt Eurooppa-tutkimusta sekä Suomen ja muun Euroopan vuorovaikutusta muun muassa jakamalla stipendejä ja Eurooppa-palkintoja. Säätiön toiminnan strategisena painopisteenä on ollut Itämeri.

Eurooppasäätiö juontaa juurensa Turun Nuorkauppakamarin toiminnasta noin 25 vuoden takaa. Turun Nuorkauppakamarissa toteutettiin vuosina 1988–1990 projekti nimeltä Eurooppa-akatemia, jonka tuloksena Turkuun perustettiin yksityisillä varoilla Eurooppa-instituutti ja noin 300 henkilölle tarjottiin Euroopan integraation aiheuttamiin haasteisiin liittyvää koulutusta. Projektin taloudellinen tuotto ohjattiin Eurooppa-rahastoon, joka yhdessä Jarmo Virmavirran merkkipäivärahaston (9.5.1990) kanssa säätiöitiin vuonna 2000 Eurooppasäätiöksi.

Eurooppa-akatemian projektijohtajana ja Eurooppasäätiön puheenjohtajana toiminut Anders Blom kommentoi sulautumispäätöstä seuraavasti:
— Eurooppasäätiön ja Turun Yliopistosäätiön sulautuminen merkitsee sitä, että Turun Nuorkauppakamarin Eurooppa-akatemian varat lahjoitetaan Turun Yliopistosäätiölle. Turun yliopisto on alueemme tärkein valo, vuosisatojen perinteiden eurooppalainen verkosto ja tulevaisuuden dynamo, jonka yhteiskuntasuhteiden edistäjä ja tukija on Turun Yliopistosäätiö. Näin Turun Nuorkauppakamarin ja Turun Yliopistosäätiön välille syntyy muodollinen yhteistyön side, jonka toimintamuotona on Euroopparahaston hoitokunta. Siihen kamari saa nimetä kaksi vaihtuvaa jäsentä. Hoitokunta tekee ehdotuksia vuosittain Turun Yliopistosäätiölle jaettavista stipendeistä ja palkinnoista, joita voidaan kohdistaa rahaston tarkoitusperien mukaisesti Eurooppa-tutkimuksen edistämiseen. Kamari voi myös hoitokunnan ja säätiön sekä yliopiston eri laitosten ja tiedekuntien kanssa kehittää hankkeita ja projekteja, joilla on merkitystä läntisen Suomen talouselämälle ja kamarille.

Turun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Janne Puurunen pitää päätöstä suurena kunniana ja mahdollisuutena Turun Nuorkauppakamarille.
— Rahaston toiminta tukee kamarimme strategista päämäärää vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti. Yli 20 vuotta sitten Turun Nuorkauppakamari teki upeaa työtä käynnistäessään Eurooppa-akatemian, jonka tuotto lahjoitettiin myöhemmin Eurooppasäätiönä tunnetulle instituutiolle. Nyt meillä on jälleen mahdollisuus jatkaa tuota työtä.

Turun Yliopistosäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein toimintamuoto on sen rahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on runsaat 40 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa
Anders Blom, Eurofacts Oy:n toimitusjohtaja, puh. 0400 523 409, anders.blom@eurofacts.fi