osaamisen_juhlaa

Turun Nuorkauppakamarin vuoden teema on juhlia osaamista, oppimista ja kehittymistä.
Vuoden sloganiksi valittiin ”Osaamisen juhlaa”, sillä se kuvaa konkreettisesti tämän toimintavuoden päämäärää.

Monipuolinen ja laaja osaaminen on yksi Turun talousalueen keskeisistä vahvuuksista sekä kansallisesta, että kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna. Tänä vuonna sata vuotta täyttäväSuomi tunnetaan maailmalla korkean koulutuksen ja erityisesti korkean osaamisen maana. Osaamisen arvostus ja sen merkityksen korostaminen toimintavuoden teemassa tulee kuluvana vuonna näkymään jokaisessa kamarimme tapahtumassa sekä tilaisuudessa tavalla tai toisella. Turun talousalueella käynnissä oleva positiivinen rakennemuutos näkyy konkreettisesti nopeana osaamisen ja työvoimatarpeen kasvuna. Toimintavuoden teema on tästä syystä myös erityisen ajankohtainen täällä Turussa.

Turun Nuorkauppakamari on 60-vuotisen historiansa aikana ollut useaan otteeseen etulinjassa silloin, kun yhteiskuntamme muuttuu nopeasti. Voimme varmasti kaikki allekirjoittaa sen, että olemme liittyneet kamaritoimintaan mukaan oppiaksemme ja kehittyäksemme. On siis aika keskittyä olennaiseen. On aika rohkeasti vastata haasteeseen, uudistaa toimintaamme, aktivoida jäseniämme osallistumaan ja sitä kautta oppimaan, kehittymään ja juhlimaan osaamista.

Tänä vuonna meillä on erinomaisen hienoja projekteja, joissa tarjolla on lukuisia mahdollisuuksia kehittyä ja oppia. Vuoden kärkiprojektimme on kansallinen vaalikokous Kiss My Business. Tapahtuma tulee näkymään ja kuulumaan niin Turussa, kuin muualla Suomessa. Olemme asettaneet kunnianhimoiseksi tavoitteeksemme rikkoa tuhannen osallistujan maagisen rajan tässä kokouksessa. Luvassa on antoisia koulutuksia ja kokouksia, hauskaa yhdessäoloa, oppimista, verkostoitumista ja toki myös juhlimista. Tämän mittakaavan projekti tarvitsee toteutuakseen tekijöitä niin pieniin, kuin isoihinkin asioihin. Täten haluankin haastaa kaikki kamarilaiset osallistumaan tämän ainutlaatuisen tapahtuman järjestämiseen. Näytetään muille, mihin me täällä Turussa pystymme!

Kansallisen vaalikokouksen ollessa kärkiprojektimme, emme tule suinkaan unohtamaan kamarimme muita tapahtumia. Kaikissa tämän vuoden tapahtumissa ovat oppiminen, kehittyminen ja osaamisen juhliminen keskiössä. Jokaiselle projektiin mukaan lähtevälle pyritään löytämään uusia haasteita ja oivalluksia. Projektien ja tapahtumien lisäksi tavoitteena on tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen sekä tukea jokaisen henkilökohtaista urakasvua.

Osaamisen lisäksi meillä on tänä vuonna myös muita syitä juhlia. Isänmaamme Suomi täyttää kunnioitettavat 100 vuotta ja Turun Nuorkauppakamarille tulee täyteen huikeat 60 vuotta. Kamarimme 60-vuotista taivalta tulemme juhlistamaan keväällä varsinaisen merkkipäivän aikaan jäsenistömme keskuudessa sekä näyttävin menoin syksyn vaalikokouksessa 28.10.2017. Näillä sanoilla toivon jokaisen kamarilaisen osallistuvan Osaamisen juhlaan! Tehdään yhdessä kamarivuodesta menestyksekäs ja mielenkiintoinen.

Joonas Suominen

Puheenjohtaja 2017