KAMARIVUOSI 2020

KILPAILUKYKY 2030 – kohti kannattavampaa kasvua ja vastuullisempaa toimintaa

Kulunut vuosikymmen on ollut todella tapahtumarikas. Maailma muuttuu yhä nopeammin ja seuraavasta vuosikymmenestä on lupa odottaa yhtä mullistavaa kuin juuri päättyvästä. Yritysten ja organisaatioiden on yhä nopeammin kyettävä muuttumaan selviytyäkseen kiihtyvässä globaalissa kilpailussa.

Kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä on paljon. Uskon, että yksi tärkeimmistä on vastuullisuus, joka on laaja käsite ja voidaan ymmärtää monella tavalla. Uskallan väittää, että liian usein se mielletään hyväntekeväisyydeksi tai maineriskin välttämiseksi. Silloin vastuullisesta toiminnasta on helppo luopua huonompina aikoina. Parhaimmillaan panostukset vastuullisuuteen ovat panostuksia kannattavampaan liiketoimintaan ja parempaan kilpailukykyyn.

Nuorkauppakamarit ovat globaalisti sitoutuneet edistämään YK:n laatimaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti ja se sisältää seitsemäntoista eri tavoitetta. Turun Nuorkauppakamari tarttuu paikallisesti niistä kahteen; ympäristötekoihin ja hyvinvointiin. Lähestymme teemoja pohtimalla miten niiden kautta voidaan kehittää yrityksiä ja organisaatioita kilpailukykyisemmiksi.

Mitä sitten vastuullisuuden ja kilpailukyvyn liitto voi konkreettisesti tarkoittaa? Rahan säästämisen näkökulmasta esimerkiksi tehokkaampia prosesseja, uusia materiaaleja tai parempia energiaratkaisuja. Säästämisen sijaan itseäni kiehtoo kuitenkin enemmän kasvu. Suomella on kaikki edellytykset olla se paikka, josta uudet vastuullisuuskärjellä olevat innovaatiot, teknologiat, tuotteet ja palvelut saavat syntynsä.

Taustastani johtuen näen kilpailukyvyn numeroiden kautta. Jos joku on jossain toista parempi, niin sen pitää näkyä myös tuloslaskelmassa, taseessa tai vaikka Turun seudun väestönmäärän kasvuna. Vastuullisuuteen perustuvia päätöksiä tehdään jatkuvasti enemmän ja väliaikaisen kilpailuedun tavoittelu ympäristön tai vaikka huonosti voivan henkilöstön kustannuksella ei ole enää seuraavan vuosikymmenen juttu – tai ainakin toivon syvästi näin.

Kamarivuoden 2020 on tarkoitus innostaa ja herättää ajatuksia. Olemme päättäjiä ja suunnannäyttäjiä Turun seudulla. Toimintamme vaikuttavuus toteutuu parhaiten kouluttamalla jäsenistöämme mielenkiintoisilla ja ajankohtaisilla aiheilla. Tähän panostamme myös vuonna 2020.

Pidetään huolta ympäristöstä ja hyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla – tekemällä siitä samaan aikaan kannattavaa toimintaa. Sitä on kilpailukyky 2030!

Matti Rostedt, puheenjohtaja 2020

#Kilpailukyky2030 #vastuullisuus