Termit tutuksi

Kuukausikokouksissa kuullaan hallituksen virkailijoiden ”lohkoraportteja”. Niitä antavat ”EVP LOM”, ”EVP COM”, ”EVP IND” ja ”EVP INT”. Tietävätkö kaikki muut ihan oikeasti mistä puhutaan?

Nuorkauppakamaritoiminnan keskeisiin toimintaperiaatteisiin lukeutuvat mm. yksilön kehittäminen, yhteiskuntaan vaikuttaminen ja kansainvälisyys. Näiden tavoitteiden toteutumisesta vastaavat Turun kamarinkin hallituksessa vuosittain vaihtuvat virkailijat, joista kunkin vastuualuetta kutsutaan lohkoksi. Lohkoraporteissa ruoditaan siis tietysti näiden lohkojen toiminnan onnistumista ja lähitulevaisuuden suunnitelmia.

Kaiken muun kivan lisäksi hallitusvirkailijat saavat toimikautensa ajan kantaa hassunhauskoja kirjainyhdistelmätitteleitä. Koska nuorkauppakamaritoiminta on käynnistynyt ja vakiintunut Yhdysvalloissa, nimikkeet ja niiden lyhenteet ovat melko luonnollisesti englanninkielisiä. Kaikkia virkailijoita yhdistää etuosa EVP, joka tulee sanoista Executive Vice President ja käännetään suomeksi ”kehitysjohtajaksi”. Lopun edestä lyhenteet merkitsevät

LOM (Local Organisation Member): Yhdistyslohko vastaa kamarivuoden perinteisestä rungosta järjestämällä tapahtumia kuten vuosikokous, kuukausitapahtumat ja vaalijuhla.

COM (Community): Yhteiskuntalohkon vastuulla ovat mm. kansallisesti määritellyt kaikkien Suomen kamareiden yhteiset projektit kuten Tuottava Idea ja TOYP. Paikallisempia hankkeita ovat Turun Kehittäjä -palkinto ja EDE-päivä.

IND (Individual): Yksilölohko vastaa nimensä mukaisesti yksilön kehittämisestä. Siihen luetaan paitsi kouluttautuminen, myös tietyt perinteiset juhlat ja tapahtumat kuten Pori Jazz ja joulukirkko.

INT (International): Kansainvälisyyslohko keskittyy melko loogisesti johtamaan kansainvälisiin tapahtumiin kuten maailmankokouksiin liittyviä matkustus- ja tiedotusprojekteja. Twinning-toiminnan kehittäminen on yksi vastuualueen tärkeimmistä tehtävistä.

Kehitysjohtajien lisäksi hallituksessa toimivat myös esim. PRES, DP, SECY, TREAS, IPP, LC ja LIO. Niidenkin merkitykset voit tarkistaa oheisesta termipankista.

PRES, President, kamarin puheenjohtaja
DP, Deputy President, varapuheenjohtaja
EVP, Executive Vice President, kehitysjohtaja
TREAS, Treasurer, rahastonhoitaja
SECY, Secretary, sihteeri
LIO, Local Information Officer, tiedottaja
IPP, Immediate Past President, edellinen puheenjohtaja
GLC, General Legal Counsel, lainopillinen neuvonantaja

Muita lyhenteitä ja termejä

EC – Eurooppakokous
WC – Maailmankokous

TOYP, The Outstanding Young Person – Nuoret Menestyjät -kilpailu

TOYP on maailmalla korkealle arvostettu palkinto, joka jaetaan omalla alallaan menestyneille 18 – 40-vuotiaille henkilöille. Tunnus tarjoaa palkitulle mainetta, kunniaa ja mahdollistaa palkitun tekojen ja osaamisen tunnetuksi tekemisen myös ulkomailla. Projektina TOYP on yksi Suomen Nuorkauppakamarit ry:n mielenkiintoisimmista kärkiprojekteista. Kilpailu on toteutettu Suomessa vuodesta 1990 alkaen ja kahdeksan kertaa Suomi on niittänyt mainetta myös kansainvälisesti.

Debatti

Debattikilpailut kuuluvat olennaisesta osana nuorkauppakamaritoimintaan ja debatoinnilla on pitkät perinteet myös Turun Nuorkauppakamarissa. Debattikilpailu on mielenkiintoinen ja hauska väittelytilaisuus, jossa kaksi joukkuetta ottaa toisistaan sanallisesti mittaa nopeatempoisella dialogilla. Depatin hauskuus syntyy älykkäistä oivalluksista ja yllättävistä käänteistä.

Debattikilpailun aiheena on yleensä jokin teesi ja väittelyyn valitaan sekä teesiä puolustava että sitä vastustava joukkue. Ennalta-arvaamattomuus, lyhyt valmistautumisaika sekä puheenvuoroille asetettu aikarajoite tekevät debateista paitsi uniikkeja, myös jännittäviä. Julkiseen väittelyyn annetun ajan jälkeen tuomaristo päättää, kumpi joukkue (puolesta vai vastaan) onnistui väittelemään aiheesta vakuuttavammin ja pätevämmin.

Turun Nuorkauppakamarin omissa debattikilpailuissa menestyneet pääsevät kisaamaan alueelliselle tasolle ja voivat edetä myös kansallisiin tai jopa kansainvälisiin debattikilpailuihin. Debatteja järjestetään konferenssien yhteydessä sekä alueellisessa ja kansallisessa vaalikokouksessa.

Sanan Säilä

Sanan Säilä on täysverinen puhekilpailu, joka tarjoaa osallistujille erittäin tehokkaan tavan kehittyä hyviksi esiintyjiksi. Paikallisen eli kamaritason kilpailut järjestetään perinteisesti vuoden alussa. Kilpailujen voittajat jatkavat kisaamista aluekokouksissa. Aluekokousten voittajat kilpailevat puolestaan kansallisessa puhekilpailussa, joka järjestetään kansallisen vuosikokouksen yhteydessä. Suomen paras puhuja edustaa koko maata JCI:n eurooppakokouksessa ja tämän kilpailun voittaja JCI:n maailmankokouksessa.