Heittäydy, menesty

Vuonna 2016 Turun Nuorkauppakamaria (NKK) johtaa Daniela Knif-Kiviniemi, jonka puheenjohtajakaudella kamarin toiminta keskittyy yrittäjyyden kiinnostavuuden lisäämiseen, yrittäjien yhteiskunnallisen merkityksen esiin tuomiseen ja yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseen.

Turun Nuorkauppakamari pyrkii siihen, että vuonna 2016 kukin tapahtuma ja projekti edistää näitä painopistealueita, ennakkoluulottomasti ja konkreettisesti. Vuoden slogan Heittäydy, menesty kertoo siitä, mitä yrittäminen vaatii toimialaan katsomatta, ja toisaalta myös yrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista.

– Toivon, että vuoden 2016 aikana kamarimme onnistuu inspiroimaan yrittäjiä ja yrittäjyydestä haaveilevia sekä avaamaan uusia näköaloja myös niille, jotka eivät vielä suunnittele yrittäjäksi ryhtymistä, toteaa Knif-Kiviniemi.

Maailma muuttuu, työn tekemisen luonne muuttuu, yrittäjyys muuttuu. Tämä kaikki tapahtuu nopealla tahdilla. Edes yrittäjät keskenään eivät ole homogeeninen ryhmä, jonka sisällä vallitsisi yksimielisyys siitä, miten yrittämistä parhaiten edistetään ja helpotetaan. Yhteinen käsitys tuntuu kuitenkin vallitsevan siitä, että työpaikkoja ja hyvinvointia luovat nimenomaan yritykset. Siispä yrittäjien rooli on merkittävä. Jo yli kymmenen vuotta yrittäjänä toiminut Knif-Kiviniemi kertoo huomanneensa, että tuona aikana yleinen suhtautumistapa yrittäjyyteen on muuttunut parempaan suuntaan, mutta katsoo silti, että asian eteen voidaan tehdä vielä valtavan paljon.

Tämän vuoden kärkiprojektissa Turun Nuorkauppakamari tuo esiin kiinnostavia yrittäjätarinoita. Projektin tarkoituksena on innostaa yrittäjyyteen sekä tuoda esiin yrittäjyyden moninaisuus hyvine puolineen ja haasteineen. Turun NKK uudistaa ja jatkaa vuonna 2015 käynnistettyä Pop-up Turku ‑hanketta, jolla on jo parannettu yrittäjien toimintaedellytyksiä ja lisätty kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. Kamari on myös mukana alullepanijan roolissa aivan uudessa kasvuyritystapahtumassa nimeltä The Shift, joka järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa Turun linnassa.

– Pop-up Turku on onnistunut hienosti. Tästä on luontevaa jatkaa yrittäjyysteemalla. Katson, että yrittäjyyden edistäminen on yksi tehokkaimmista tavoista kehittää yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä ja tuottaa pysyviä vaikutuksia. Olen vahvasti sitä mieltä, että kamarimme voi tehdä omalla lähialueellaan ja laajemminkin paljon sellaista, millä eri elämänvaiheissa ja uratilanteissa olevat ihmiset saadaan innostumaan yrityksen perustamisesta, ja sellaista, millä yleistä suhtautumistapaa yrittäjiin ja yrittäjyyteen muutetaan, Knif-Kiviniemi visioi.

 

Lisätietoja antavat
Daniela Knif-Kiviniemi, Turun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja 2016, puh. 040 739 4239
Maija Tähtinen, Turun Nuorkauppakamarin tiedottaja 2016, puh. 0400 524 490